Εκθέσεις Ζωγραφικής


Σωτήρης Σόρογκας

Αναδρομική έκθεση ζωγραφικής στο Μουσείο Μπενάκη της οδού  Πειραιώς